EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 21 Mar 2018
Version 8.0.3

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Sitemap
 
FAQ
Feedback/Comment
Sitemap
Home
About Us
 
Introduction
Sarawak Local Government Structure
Roles and Functions
Vision and Mission
Client Charter
Client Charter Achievement
History
Our Services
 
Sarawak ID
E-Local Authority 2(e-La)
Home Apps
Mobile & SMS Services
Talikhidmat
Transaction Statistic
Media Gallery
 
Publication
Photo Gallery
Video Gallery
Download
 
HR Matters
 
Exam
Courses/Forms
Tender/Quotation
Housing Matters
 
Sarawak Government Gazette
Checklist For Housing Development License Application
Guidelines To Licensed Housing Developers
SOP Drain
 
Garis Panduan Dan Format
LAMPIRAN 1 - Format Inventori Perparitan
LAMPIRAN 2 - Laporan Kendiri Kontraktor
LAMPIRAN 3 - Papan tanda
LAMPIRAN 4 - Contract SOP Drain
Contact Us
 
Office
Staff Directory
Our Organisation
 
Our Organisation Chart
Pejabat Setiausaha Tetap
 
Projek Khas
Unit Perundangan & Dasar
Unit Audit dan Inspektorat
Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Sarawak
Seksyen Khidmat Gunasama
 
Unit Sumber Manusia
Unit Penilaian & Percukaian
Unit Kewangan & Perolehan
Unit Teknologi Maklumat
Unit Pentadbiran dan Kualiti
Seksyen Pembangunan Komuniti
 
Seksyen Pembangunan Komuniti
Unit Pendidikan Komuniti
Seksyen Pengindahan Bandar & Khidmat Perunding
 
Unit Penguatkuasaan PBT
Unit Insfratruktur dan Pengindahan Bandar
Seksyen Kesihatan Awam
 
Unit pemantauan Vektor
Unit Penyelenggaraan dan Kawalan Stesen Pencegah Jangkit
Unit Kawalan dan Keselamatan Makanan
Unit Kawalan Pusat Penyembelihan dan Pasar
Unit Digital Kesihatan, Promosi, Pendidikan dan Perundingan
Seksyen Perancangan Perumahan
 
Unit Dasar & Kajian
Unit pembangunan & Pemantauan
Unit Pengurusan Maklumat Perumahan
Seksyen Kawalan & Perlesenan
 
Unit Kawalan
Unit Perlesenan
Unit Penguatkuasaan
Terms and Conditions
Security
Privacy
Disclaimer
Copyright Notice