EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 44
total visitor Total Visitors 687,386

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
Legal UnitLegal Unit

UNIT PERUNDANGAN

  • Merangka dan menggubal kertas dasar / undang-undang kecil / ordinan berkaitan PBT untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Menteri MLG
  • Memastikan Minit Mesyuarat Majlis direkod dengan tepat berdasarkan keputusan Mesyuarat
  • Pematuhan kepada “Standing Orders”
  • Pematuhan “Code of Conduct” oleh Ahli Majlis
  • Penasihat Undang-undang bagi PBT dan menasihati Kerajaan Negeri berkenaan isu perundangan PBT
  • Pemantauan dan Pematuhan 8 undang-undang utama dan 34 By-Laws, Peraturan dan Perintah-Perintah Am.
  • Menyelaras cadangan penggubalan undang-undang serta pindaan berkaitan PBT
  • Menyediakan maklumbalas keputusan Jemaah Menteri
  • Memberi input bagi penyediaan draf jawapan Sidang DUN
  • Menjadi urus setia mesyuarat pelaksanaan dasar/ undang-undang kecil/ ordinan yang berkaitan dengan MLG seperti perlesenan premis dan aktiviti yang dilesenkan oleh PBT