EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 43
total visitor Total Visitors 687,379

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
AUDIT UNIT AUDIT UNIT
Merancang dan mengurus program dan aktiviti pengauditan dan pemeriksaan selaras dengan LAO 1996 dan LAFR 1997, Arahan Perbendaharaan (AP) dan Prosedur-prosedur Kewangan dan akaun yang berkaitan.
Membuat penilaian terhadap kawalan dalaman sesuatu proses, program dan projek bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada dalam memastikan pelaksanaan mengikut perancangan dan objektif yang telah ditetapkan.
Mengkaji sistem kawalan dalaman yang sedia ada dan membuat cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada polisi dan prosedur yang sedia ada
Menjalankan auditan khas mengikut arahan/permintaan Kementerian serta penyiasatan terhadap aduan tentang penyelenggaraan/penipuan yang disyaki
Membuat laporan berkala pengauditan dalaman kepada Setiausaha Tetap Kementerian
Mengadakan Pemeriksaan Mengejut
  • Merancang dan mengurus program dan aktiviti pengauditan dan pemeriksaan selaras dengan LAO 1996 dan LAFR 1997, Arahan Perbendaharaan (AP) dan Prosedur-prosedur Kewangan dan akaun yang berkaitan.
  • Membuat penilaian terhadap kawalan dalaman sesuatu proses, program dan projek bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada dalam memastikan pelaksanaan mengikut perancangan dan objektif yang telah ditetapkan.
  • Mengkaji sistem kawalan dalaman yang sedia ada dan membuat cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada polisi dan prosedur yang sedia ada.
  • Menjalankan auditan khas mengikut arahan/permintaan Kementerian serta penyiasatan terhadap aduan tentang penyelenggaraan/penipuan yang disyaki.
  • Membuat laporan berkala pengauditan dalaman kepada Setiausaha Tetap Kementerian.
  • Mengadakan Pemeriksaan Mengejut.