EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
online visitor Online Visitors 53
total visitor Total Visitors 490,635

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Jalan Medan,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 22 Nov 2017
Version 8.0.2c
PROJECT MONITORING UNITPROJECT MONITORING UNIT
Merancang, menyelaras, mengkoordinasi , menasihat dan memantau projek PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri termasuk  projek MARRIS.
Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
Merancang dan memeriksa Bajet Tahunan Pembangunan.
  • Merancang, menyelaras, mengkoordinasi , menasihat dan memantau projek PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri termasuk  projek MARRIS.
  • Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
  • Merancang dan memeriksa Bajet Tahunan Pembangunan.