EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 44
total visitor Total Visitors 687,394

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
PROJECT MONITORING UNITPROJECT MONITORING UNIT
Merancang, menyelaras, mengkoordinasi , menasihat dan memantau projek PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri termasuk  projek MARRIS.
Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
Merancang dan memeriksa Bajet Tahunan Pembangunan.
  • Merancang, menyelaras, mengkoordinasi , menasihat dan memantau projek PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri termasuk  projek MARRIS.
  • Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
  • Merancang dan memeriksa Bajet Tahunan Pembangunan.