EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 45
total visitor Total Visitors 687,398

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
SEKSYEN DASAR DAN KESEJAHTERAAN BANDARSEKSYEN DASAR DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
Unit Strategi dan Pembangunan Dasar
Merangka dasar, polisi, arah tuju dan pelan strategik perkhidmatan PBT
Urusetia kepada sesi penglibatan bersama pihak-pihak berkepentingan dalam merangka dasar
Urusetia persidangan DUN
Urusetia Penyediaan kertas MMKN
Penyelarasan Pekeliling-Pekeliling Kementerian
Unit Pendidikan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar
Merangka dasar & polisi berkaitan pembangunan komuniti.
Menyelaras, memantau & menilai semua aktiviti pembangunan komuniti di peringkat PBT.
Perantara Kerajaan Persekutuan & PBT dalam hal ehwal pembangunan komuniti.
Menyelaras semua aktiviti antara agensi dalam hal ehwal pembangunan komuniti  dengan PBT
Mengkordinasi  program  kemasyarakatan seperti Program Bandar Selamat , LA 21, Kejiranan Rukun Tetangga  dan lain-lain.
Mengawalselia perkhidmatan Perpustakaan Awam, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Bergerak di Negeri Sarawak serta aktiviti-aktiviti dan 
promosi perpustakaan.
Mempelbagaikan/Mengembangkan fungsi perpustakaan desa sebagai ”Pusat Sumber” untuk mengumpul data komuniti dan aset PB

Unit Strategi dan Pembangunan Dasar

 • Merangka dasar, polisi, arah tuju dan pelan strategik perkhidmatan PBT.
 • Urusetia kepada sesi penglibatan bersama pihak-pihak berkepentingan dalam merangka dasar.
 • Urusetia persidangan DUN.
 • Urusetia Penyediaan kertas MMKN.
 • Penyelarasan Pekeliling-Pekeliling Kementerian.

Unit Pendidikan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar

 • Merangka dasar & polisi berkaitan pembangunan komuniti.
 • Menyelaras, memantau & menilai semua aktiviti pembangunan komuniti di peringkat PBT.
 • Perantara Kerajaan Persekutuan & PBT dalam hal ehwal pembangunan komuniti.
 • Menyelaras semua aktiviti antara agensi dalam hal ehwal pembangunan komuniti  dengan PBT
 • Mengkordinasi  program  kemasyarakatan seperti Program Bandar Selamat , LA 21, Kejiranan Rukun Tetangga  dan lain-lain.
 • Mengawalselia perkhidmatan Perpustakaan Awam, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Bergerak di Negeri Sarawak serta aktiviti-aktiviti dan promosi perpustakaan.
 • Mempelbagaikan/Mengembangkan fungsi perpustakaan desa sebagai ”Pusat Sumber” untuk mengumpul data komuniti dan aset PBT.