EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
online visitor Online Visitors 50
total visitor Total Visitors 490,687

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Jalan Medan,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 22 Nov 2017
Version 8.0.2c
POLICY AND CONSULTANCY SERVICES DIVISIONPOLICY AND CONSULTANCY SERVICES DIVISION

Bertanggungjawab dalam menggubal dasar dan memberi khidmat perunding ke atas perundangan dan polisi Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.