EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

SEKSYEN PEMBANGUNAN DAN KHIDMAT PERUNDINGSEKSYEN PEMBANGUNAN DAN KHIDMAT PERUNDING
Unit Pembangunan Infra dan Pengindahan Bandar
Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Menasihat Projek Infrastruktur PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri. 
Memantau dan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada PBT dalam pengurusan projek pembangunan.
Memantau dan koordinasi laporan prestasi (fizikal &kewangan)projek pembangunan infrastruktur yang diluluskan peruntukan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan PersekutuanMerancang dan buat pemeriksaan Annual Development Budget
Membantu dalam merekabentuk dan menyediakan lukisan kejuruteraan untuk projek PBT
Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Menasihat Projek Fizikal dan Program Landskap PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri. 
Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Memantau perancangan pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi bagi PBT. 
Penguatkuasaan dan Penyelarasan perundangan, perlaksanaan dasar, penyediaan garis panduan dan polisi berkaitan pembangunan landskap. 
Memberi input / nasihat teknikal terhadap Projek-projek Fizikal / Program-program berkaitan pembangunan landskap bagi PBT. 
Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan landskap di dalam pembangunan di peringkat PBT.
Menasihat dalam penyediaan rekabentuk untuk projek PBT.
Unit Bangunan
Pemantauan dan Pematuhan ”Building Ordinance 1994 Cap.9”.
Isu-isu berkaitan ”strata title” di bawah Strata Title Ordinance  1995”.
Pemantauan dan Penyelarasan aktiviti berkaitan Permit Menduduki Bangunan (OP) PBT.
Memberi input / nasihat teknikal terhadap Projek-projek Fizikal berkaitan Projek berkaitan Bangunan PBT.
Urusetia bagi permohonan kelulusan rekabentuk bangunan.
Menyelaras Dan Memantau Projek-projek Naiktaraf Dan Pembinaan Bangunan/Fasiliti PBT.
Unit Penguatkuasaan dan Kesihatan Persekitaran
Menggubal dasar mengintegrasikan pengurusan sisa pepejal, tapak pelupusan sampah,kitar semula dan perkhidmatan pembentungan.
Mewujudkan dasar penggunaan teknologi baru dalam pengendalian pengurusan sampah dan ‘hazardous waste’.
Merancang, memantau dan menggubal polisi yang berkaitan dengan aktiviti kesihatan awam.
Sekretariat kepada program kesedaran dan pendidikan  berkaitan kesihatan awam.
Memantau  kawalan mutu dan sanitasi makanan di kawasan PBT
Memantau dan mengkoordinasi aktiviti kawalan vektor dan penyakit berjangkit di kawasan PBT
Merancang, memantau, menasihati dan mengkordinasi menggubal polisi yang berkaitan dengan aktiviti perlesenan PBT termasuk ‘second hand dealers act’ dan aktiviti perniagaan di kawasan perumahan.
Memantau dan memastikan pematuhan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan PBT.
Memantau penguatkuasaan aktiviti perjudian haram dan pemberi pinjaman wang mengikut akta berkaitan.

Unit Pembangunan Infra dan Pengindahan Bandar

 • Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Menasihat Projek Infrastruktur PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri. 
 • Memantau dan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada PBT dalam pengurusan projek pembangunan.
 • Memantau dan koordinasi laporan prestasi (fizikal &kewangan)projek pembangunan infrastruktur yang diluluskan peruntukan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
 • Menyemak cadangan projek pembangunan yang dipohon PBT untuk peruntukan geran Kerajaan Negeri dan PersekutuanMerancang dan buat pemeriksaan Annual Development Budget.
 • Membantu dalam merekabentuk dan menyediakan lukisan kejuruteraan untuk projek PBT.
 • Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Menasihat Projek Fizikal dan Program Landskap PBT sama ada Peruntukan Kerajaan Persekutuan atau Peruntukan Kerajaan Negeri. 
 • Merancang, Menyelaras, Mengkoordinasi dan Memantau perancangan pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi bagi PBT. 
 • Penguatkuasaan dan Penyelarasan perundangan, perlaksanaan dasar, penyediaan garis panduan dan polisi berkaitan pembangunan landskap. 
 • Memberi input / nasihat teknikal terhadap Projek-projek Fizikal / Program-program berkaitan pembangunan landskap bagi PBT. 
 • Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan landskap di dalam pembangunan di peringkat PBT.
 • Menasihat dalam penyediaan rekabentuk untuk projek PBT.


Unit Bangunan

 • Pemantauan dan Pematuhan ”Building Ordinance 1994 Cap.9”.
 • Isu-isu berkaitan ”strata title” di bawah Strata Title Ordinance  1995”.
 • Pemantauan dan Penyelarasan aktiviti berkaitan Permit Menduduki Bangunan (OP) PBT.
 • Memberi input / nasihat teknikal terhadap Projek-projek Fizikal berkaitan Projek berkaitan Bangunan PBT.
 • Urusetia bagi permohonan kelulusan rekabentuk bangunan.
 • Menyelaras Dan Memantau Projek-projek Naiktaraf Dan Pembinaan Bangunan/Fasiliti PBT.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kesihatan Persekitaran

 • Menggubal dasar mengintegrasikan pengurusan sisa pepejal, tapak pelupusan sampah,kitar semula dan perkhidmatan pembentungan.
 • Mewujudkan dasar penggunaan teknologi baru dalam pengendalian pengurusan sampah dan ‘hazardous waste’.
 • Merancang, memantau dan menggubal polisi yang berkaitan dengan aktiviti kesihatan awam.
 • Sekretariat kepada program kesedaran dan pendidikan  berkaitan kesihatan awam.
 • Memantau  kawalan mutu dan sanitasi makanan di kawasan PBT.
 • Memantau dan mengkoordinasi aktiviti kawalan vektor dan penyakit berjangkit di kawasan PBT.
 • Merancang, memantau, menasihati dan mengkordinasi menggubal polisi yang berkaitan dengan aktiviti perlesenan PBT termasuk ‘second hand dealers act’ dan aktiviti perniagaan di kawasan perumahan.
 • Memantau dan memastikan pematuhan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan PBT.
 • Memantau penguatkuasaan aktiviti perjudian haram dan pemberi pinjaman wang mengikut akta berkaitan.