EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 44
total visitor Total Visitors 687,382

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
SEKSYEN KUALITI DAN ICTSEKSYEN KUALITI DAN ICT
Unit Kualiti
Merangka dan merancang aktiviti inovasi dan transformasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan pembangunan Komuniti dan Pihak Berkuasa. Tempatan Negeri Sarawak seiring dengan Dasar Inovasi dan Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak.
Merangka Kaedah pelaksanaan inisiatif kualiti di Peringkat Kementerian dan PBT bagi membolehkan program-program peningkatan inovasi dan kreativiti dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan.
Menyelaras pelaksanaan inisiatif inovasi di peringkat Kementerian dan PBT dalam mengamal dan membudayakan inovasi serta kreativiti.
Mempromosi inovasi yang telah berjaya dihasilkan kepada semua wargakerja Kementerian dan PBT.
Menyediakan sebarang maklumbalas, input laporan berkala dan perkara-perkara berkaitan dengan inovasi di peringkat Kementerian dan PBT.
Unit ICT
Bertanggujawab ke atas pembangunan, pengurusan dan pemantauan Electronic Local Authority 2 (eLA2).
Perancangan dan Penasihat Teknikal urusan ICT PBT.
Perolehan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Sisitem dan Aplikasi ICT MLG.
Pengurusan, Kawalan dan penyelenggaraan aset ICT, inventori peralatan ICT dan keperluan ICT dari semasa ke semasa.
Menyelenggara laman web MLG dan memantau laman web PBT berkenaan.
Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT

Unit Kualiti

 • Merangka dan merancang aktiviti inovasi dan transformasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan pembangunan Komuniti dan Pihak Berkuasa. Tempatan Negeri Sarawak seiring dengan Dasar Inovasi dan Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak.
 • Merangka Kaedah pelaksanaan inisiatif kualiti di Peringkat Kementerian dan PBT bagi membolehkan program-program peningkatan inovasi dan kreativiti dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan.
 • Menyelaras pelaksanaan inisiatif inovasi di peringkat Kementerian dan PBT dalam mengamal dan membudayakan inovasi serta kreativiti.
 • Mempromosi inovasi yang telah berjaya dihasilkan kepada semua wargakerja Kementerian dan PBT.
 • Menyediakan sebarang maklumbalas, input laporan berkala dan perkara-perkara berkaitan dengan inovasi di peringkat Kementerian dan PBT.

 

Unit ICT

 • Bertanggujawab ke atas pembangunan, pengurusan dan pemantauan Electronic Local Authority 2 (eLA2).
 • Perancangan dan Penasihat Teknikal urusan ICT PBT.
 • Perolehan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Sisitem dan Aplikasi ICT MLG.
 • Pengurusan, Kawalan dan penyelenggaraan aset ICT, inventori peralatan ICT dan keperluan ICT dari semasa ke semasa.
 • Menyelenggara laman web MLG dan memantau laman web PBT berkenaan.
 • Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT.