EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 44
total visitor Total Visitors 687,381

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
SEKSYEN KHIDMAT GUNASAMASEKSYEN KHIDMAT GUNASAMA

UNIT KEWANGAN & PEROLEHAN

•    Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan PBT untuk dikemukakan kepada SFS

•    Menyediakan pengiraan geran serata,geran penyenggaraan jalanraya dan kawasan tanah lapang kerajaan

•    Mengkoordinasi permohonan Peruntukan Tambahan dan Pindah Peruntukan PBT untuk kelulusan YB Menteri

•    Menyediakan Kertas MMKN bagi pembentangan Penyata Kewangan Tahunan PBT di DUN

•    Membuat pemeriksaan dan memantau Pengurusan Kewangan MLGH & PBT

•    ”Approver” untuk permohonan pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan MLGH & PBT

•    Mentadbir, merancang dan menyelenggara Pengurusan Kewangan MLGH (Pejabat MLGH, Pejabat Menteri dan Pejabat Menteri-Menteri Muda)

•    Menjadi Budget Controlling Officer dalam penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan MLGH

•    Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan MLG untuk dikemukakan kepada SFS

•    Membuat pengurusan Kewangan perolehan barangan dan perkhidmatan untuk pejabat Kementerian, Pejabat Menteri MLG dan  Pejabat Menteri-menteri Muda MLGH

•    Pemegang Waran bagi MLGH

•    Urus Setia Jawatankuasa Sebutharga MLGH