EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
online visitor Online Visitors 50
total visitor Total Visitors 490,630

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Jalan Medan,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 22 Nov 2017
Version 8.0.2c
SEKSYEN KEWANGAN DAN PENILAIANSEKSYEN KEWANGAN DAN PENILAIAN
Unit Kewangan dan Perolehan
Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan PBT untuk dikemukakan kepada SFS.
Menyediakan pengiraan geran serata,geran penyenggaraan jalanraya dan kawasan tanah lapang kerajaan.
Mengkoordinasi permohonan Peruntukan Tambahan dan Pindah Peruntukan PBT untuk kelulusan YB Menteri.
Menyediakan Kertas MMKN bagi pembentangan Penyata Kewangan Tahunan PBT di DUN.
Membuat pemeriksaan dan memantau Pengurusan Kewangan MLG & PBT.
”Approver” untuk permohonan pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan MLG & PBT..
Mentadbir, merancang dan menyelenggara Pengurusan Kewangan MLG (Pejabat MLG, Pejabat Menteri dan Pejabat Menteri-Menteri Muda).
Menjadi Budget Controlling Officer dalam penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan MLG.
Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan MLG untuk dikemukakan kepada SFS.
Membuat pengurusan Kewangan perolehan barangan dan perkhidmatan untuk pejabat Kementerian, Pejabat Menteri MLG dan  Pejabat Menteri-menteri Muda MLG
Pemegang Waran bagi MLG.
Urus Setia Jawatankuasa Sebutharga  MLG.
Unit Penilaian dan Kadaran
Seksyen ini akan dipecahkan kepada 2 unit iaitu Unit Penilaian dan Unit Kadaran dengan pelbagai fungsi berkaitan Penilaian dan Kadaran.
Merancang, mengkordinasi dan memantau semua aktiviti Penilaian dan Kadaran PBT Negeri Sarawak.
Memberi khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pematuhan berhubung dengan prosedur-prosedur kadaran.
Menilai, menyemak dan meluluskan nilai tahunan semua jenis pegangan berkadar untuk  20 PBT.
Memberi khidmat nasihat kepada PBT berhubung kerja penilaian dan kadaran.
Memantau kutipan cukai taksiran dan tunggakan oleh PBT.
Memproses dan mewartakan cadangan Kadar Tahunan dan tarikh akhir pembayaran cukai taksiran.
Memproses permohonan hapuskira bayaran cukai tahunan untuk kelulusan YB Menteri.
Memproses permohonan remisi/ pengurangan bayaran cukai taksiran untuk kelulusan YB Menteri.

Unit Kewangan dan Perolehan

 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan PBT untuk dikemukakan kepada SFS.
 • Menyediakan pengiraan geran serata,geran penyenggaraan jalanraya dan kawasan tanah lapang kerajaan.
 • Mengkoordinasi permohonan Peruntukan Tambahan dan Pindah Peruntukan PBT untuk kelulusan YB Menteri.
 • Menyediakan Kertas MMKN bagi pembentangan Penyata Kewangan Tahunan PBT di DUN.
 • Membuat pemeriksaan dan memantau Pengurusan Kewangan MLG & PBT.
 • ”Approver” untuk permohonan pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan MLG & PBT..
 • Mentadbir, merancang dan menyelenggara Pengurusan Kewangan MLG (Pejabat MLG, Pejabat Menteri dan Pejabat Menteri-Menteri Muda).
 • Menjadi Budget Controlling Officer dalam penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan MLG.
 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan MLG untuk dikemukakan kepada SFS.
 • Membuat pengurusan Kewangan perolehan barangan dan perkhidmatan untuk pejabat Kementerian, Pejabat Menteri MLG dan  Pejabat Menteri-menteri Muda MLG
 • Pemegang Waran bagi MLG.
 • Urus Setia Jawatankuasa Sebutharga  MLG.

Unit Penilaian dan Kadaran

 • Seksyen ini akan dipecahkan kepada 2 unit iaitu Unit Penilaian dan Unit Kadaran dengan pelbagai fungsi berkaitan Penilaian dan Kadaran.
 • Merancang, mengkordinasi dan memantau semua aktiviti Penilaian dan Kadaran PBT Negeri Sarawak.
 • Memberi khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pematuhan berhubung dengan prosedur-prosedur kadaran.
 • Menilai, menyemak dan meluluskan nilai tahunan semua jenis pegangan berkadar untuk  20 PBT.
 • Memberi khidmat nasihat kepada PBT berhubung kerja penilaian dan kadaran.
 • Memantau kutipan cukai taksiran dan tunggakan oleh PBT.
 • Memproses dan mewartakan cadangan Kadar Tahunan dan tarikh akhir pembayaran cukai taksiran.
 • Memproses permohonan hapuskira bayaran cukai tahunan untuk kelulusan YB Menteri.
 • Memproses permohonan remisi/ pengurangan bayaran cukai taksiran untuk kelulusan YB Menteri.