EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 32
total visitor Total Visitors 609,523

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 18 Jan 2018
Version 8.0.3
Unit Pentadbiran & KualitiUnit Pentadbiran & Kualiti
 • Pengurusan dan pembangunan sumber manusia MLGH
 • Pengurusan  dan penyelenggaraan ruang dan keperluan pejabat
 • Pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat
 • Urusan registry (surat menyurat dan fail) pejabat
 • Pengurusan dan penyelenggaraan aset, inventori dan harta modal pejabat
 • Urusetia Mesyuarat di Kementerian / Antara Agensi
 • Urusetia Mesyuarat Dalaman MLGH
 • Merangka dan merancang aktiviti inovasi dan transformasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sarawak seiring dengan Dasar Inovasi & Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
 • Merangka Kaedah pelaksanaan initistif kualiti di Peringkat Kementerian dan PBT bagi membolehkan program-program peningkatan inovasi dan kreativiti dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan
 • Menyelaras pelaksanaan initiatif inovasi di peringkat Kementerian dan PBT dalam mengamal dan membudayakan inovasi serta kreativiti
 • Mempromosi inovasi yang telah berjaya dihasilkan kepada semua warga kerja Kementerian dan PBT
 • Menyediakan sebarang maklumbalas, input laporan berkala dan perkara-perkara berkaitan dengan inovasi di peringkat Kementerian dan PBT