EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit Sumber ManusiaUnit Sumber Manusia
  • Pengurusan Sumber Manusia dan kompetensi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Kementerian
  • Mengurus dan menyelaras cadangan pewujudan jawatan baru dan penstrukturan semula
  • Mengurus dan menyelaras pengambilan dan pelantikan pegawai baru
  • Mengurus dan menyelaras pengesahan dalam jawatan
  • Mengurus dan menyelaras prosedur kenaikan pangkat dan perpindahan tempat bertugas
  • Menyemak dan memperaku perakuan memangku dan menjalankan tugas jawatan
  • Menyemak dan memantau kes-kes tatatertib
  • Mengurus dan memantau proses pencen/perletakan jawatan/re-engagement
  • Menyemak dam memperaku permohonan kemudahan cuti/tuntutanelaun/kesihatan dll