EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 24
total visitor Total Visitors 609,512

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 18 Jan 2018
Version 8.0.3
Unit Penilaian & PencukaianUnit Penilaian & Pencukaian
  • Seksyen ini akan dipecahkan kepada 2 unit iaitu Unit Penilaian dan Unit Kadaran dengan pelbagai fungsi berkaitan Penilaian dan Pencukaian
  • Merancang, mengkordinasi dan memantau semua aktiviti Penilaian dan Kadaran PBT Negeri Sarawak
  • Memberi khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pematuhan berhubung dengan prosedur-prosedur Pencukaian
  • Menilai, menyemak dan meluluskan nilai tahunan semua jenis pegangan berkadar untuk 23 PBT
  • Memberi khidmat nasihat kepada PBT berhubung kerja penilaian dan pencukaian
  • Memantau kutipan cukai taksiran dan tunggakan oleh PBT
  • Memproses dan mewartakan cadangan Kadar Tahunan dan tarikh akhir pembayaran cukai taksiran
  • Memproses permohonan hapuskira bayaran cukai tahunan untuk kelulusan YB Menteri
  • Memproses permohonan remisi/pengurangan bayaran cukai taksiran untuk kelulusan YB Menteri