EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 21 Apr 2018
Version 8.0.4b

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit Insfratruktur & Pengindahan BandarUnit Insfratruktur & Pengindahan Bandar
  • Membuat pemantauan dan menyediakan pelaporan prestasi fizikal dan kewangan untuk penyelenggaraan Jalan Negeri di bawah Program MARRIS
  • Mengkompil dan menentukan pelan-pelan rekabentuk projek pembangunan yang standard untuk digunapakai oleh PBT
  • Menyemak dan mengurus permohonan kelulusan Pelan Rekabentuk Pembangunan yang dipohon oleh PBT sebelum dikemukakan kepada Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri
  • Mengurus dan memproses permohonan pertapakan untuk pemasangan ‘Billboard’ oleh Pihak Berkuasa Tempatan

  • Memproses, menyemak dan mengurus permohonan Pelantikan Khidmat Juruperunding Peruntukan Negeri untuk PBT
  • Memantau Projek-Projek PBT di dalam Rural Transformation Projects Monitoring System (RTPMS)

  • Menyedia dan mengemukakan laporan prestasi projek (Peruntukan Negeri dan Persekutuan) kepada Urusetia BSC Scorecard.