EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 22 Oct 2018
Version 8.1.2

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit Kawalan Penyakit dan VektorUnit Kawalan Penyakit dan Vektor
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti Kawalan Penyakit dan Vektor di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan Garis Panduan Teknikal dalam aktiviti Kawalan Penyakit dan Vektor
  • Menggubal dan menyemak undang-undang kecil PBT yang berkaitan dengan aktiviti kawalan penyakit dan vektor
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat negeri dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran denggi atau lain-lain wabak penyakit yang dilaksanakan di peringkat Kementerian, dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan mengenai kesihatan awam kepada PBT,dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)