EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 47
total visitor Total Visitors 687,419

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

 
Office Hours:

8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm
 
Last Update: 24 Feb 2018
Version 8.0.3
Unit Kawalan Pusat Penyembelihan Dan PasarUnit Kawalan Pusat Penyembelihan Dan Pasar
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar) di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan garis panduan dalam kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar)
  • Menggubal dan menyemak undang-undang yang berkaitan dengan aktiviti kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar)
  • Memantau dan menyediakan polisi lesen perniagaan
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat kebangsaan dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran aktiviti kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar) yang dilaksanakan di peringkat Kementerian,dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan berkenaan Kesihatan Awam kepada PBT dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)