EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit PerlesenanUnit Perlesenan
  • Memproses kelulusan permohonan dan pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan serta Permit Iklan dan Jualan
  • Memproses pembatalan Banker’s Guarantee
  • Memantau proses kelulusan pemohonan perlesenan dan permit serta kelulusan permohonan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah untuk mematuhi piagam pelanggan
  • Menyediakan surat kelulusan, resit pembayaran, merekod, menyemak dan memfail borang untuk permohonan dan pembaharuan lesen perumahan.
  • Menyediakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perumahan/pelesenan kepada pihak yang memerlukan.
  • Mengurus, menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan yang diterima
  • Menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu kepada garis panduan yang berkaitan dengan pembelian rumah kos rendah swasta.
  • Membantu mengesan kompaun-kompaun yang masih belum dibayar.
  • Membantu pihak Pendakwaraya Negeri (State Attorney General) apabila ada pendakwaan di mahkamah bagi pihak Kementerian untuk kes-kes yang dibawa ke mahkamah.
  • Menyelaras, menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu dibuat kepada Ordinan, Peraturan, perjanjian serta polisi yang sedia ada mengikut kesesuaian semasa.