EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit Perundangan dan DasarUnit Perundangan dan Dasar

PERUNDANGAN

 • Merangka dan menggubal kertas dasar / undang-undang kecil / ordinan berkaitan PBT untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Menteri MLGH
 • Memproses permohonan kursus/latihan Ahli Majlis untuk kelulusan Menteri
 • Urusetia pelantikan Ahli-ahli Majlis
 • Undang-undang bagi PBT dan menasihati Kementerian berkenaan isu perundangan PBT
 • Menyelaras cadangan penggubalan undang-undang serta pindaan berkaitan PBT
 • Menyediakan maklumbalas keputusan Jemaah Menteri
 • Memberi input bagi penyediaan draf jawapan sidang DUN
 • Menjadi urusetia mesyuarat pelaksanaan dasar/undang-undang kecil/ordinan yang berkaitan dengan MLGH seperti perlesenan premis dan aktiviti yang dilesenkan oleh PBT
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa semakan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan

 DASAR

 •  Merangka dasar, polisi, arah tuju dan pelan strategic perkhidmtan PBT
 • Urusetia kepada sesi penglibatan bersama pihak-pihak berkepentingan dalam merangka dasar
 • Penyelarasan Pekeliling-Pekeliling Kementerian