EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

Unit Audit & InspektoratUnit Audit & Inspektorat
  • Merancang dan mengurus program dan aktiviti pengauditan dan pemeriksaan selaras dengan LAO 1996 dan LAFR 1197, Arahan Perbendaharaan (AP) dan Prosedur-prosedur Kewangan dan akaun yang berkaitan
  • Membuat penilaian terhadap kawalan dalaman sesuatu proses, program dan projek bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada dalam memastikan pelaksanaan mengikut perancangan dan objektif yang telah ditetapkan
  • Mengkaji sistem kawalan dalaman yang sedia ada dan membuat cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada polisi dan prosedur yang sedia ada
  • Menjalankan auditan khas mengikut arahan /permintaan Kementerian serta penyiasatan terhadap aduan tentang penyalahgunaan/penipuan yang disyaki
  • Membuat laporan berkala pengauditan dalaman kepada Setiausaha Tetap Kementerian
  • Mengadakan pemeriksaan mengejut dalaman dan ke PBT