EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,
Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya,
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:
8.00am to 1.00pm
2.00pm to 5.00pm

click for map

Certifications


Best viewed with Google Chrome and Mozilla Firefox in 1024 x 768 screen resolution
Last Update: 20 Sep 2018
Version 8.1.1a

Copyright © Ministry of Local Government & Housing Sarawak 2018

IntroductionIntroduction

Kementerian Kerajaan Tempatan adalah sebuah kementerian yang bertanggungjawab ke atas 23 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Sarawak. Di samping itu juga bertanggungjawab ke atas 2 agensi Negeri iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak. Selain itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Jabatan Bomba dab Penyelamat merupakan agensi Kerajaan Persekutuan di bawah seliaan kementerian ini.